Krystaloterapie
 
 Krystaloterapie je hodně široký pojem. Většina lidí si dnes představí pokládání kamínků na tělo. Jenže vše souvisí s možnostmí vnímámí. Je možné pracovat s jedním kamenem v ruce, s několika kameny položenými do určitého obrazce, nechat kameny volně zářit do místnosti. Zcela jiný způsob práce je s kameny ve volné přírodě. Tady lze vnímat buď samotné kameny a  jejich uskupení. Také lze vnímat vzájemné působení kamenů a okolních rostlin.  Posléze souhru kamenů a krajiny.
 
Vše závisí na jemněhmotném vnímání jedince. Zde popíšu, jak se podle mých zkušeností vnímání kamenů rozvíjí.
 
První fáze, kdy je člověk energeticky uzavřený. Kameny jsou neživá věc. Součást přírody. Maximálně stavební materiál a nebo okrasa do zahrady.
 
Druhá fáze, kdy kámen člověka přitahuje, prostě se mu jen líbí. V tuto chvíli jeho podvědomí komunikuje s kamenem. Člověk nemá dostatečně rozšířené vědomí, takže komunikace s kamenem probíhá nikoli na rozumové úrovni.  Většinou to člověk vnímá tak, že je mu s kamenem dobře. Například se mu lépe spí, má více síly, snadněji zvládá běžný den.  Kámen vyrovnává energii člověka, ruší anebo eliminuje nežádoucí energetické vzorce, které ovlivňují fyzické a psychické zdraví. Duchovní úroveň práce kamene člověk na této úrovni nevnímá.
 
Třetí fáze, kdy člověk vnímá energii kamene. Je schopen poznat, kdy kámen pracuje a kdy je unavený. Jinými slovy, kdy září a kdy je zešedlý. Člověk je schopen se o kámen starat, pravidelně ho čistit. Začíná vnímat kameny jako něco s vlastní energií. V tuto chvíli vlastní člověk už více kamenů a vybírá si jednotlivé kameny podle nálady a potřeb. Cíleně začíná pracovat s kameny pro určité oblasti v životě. Ale pořád to jsou oblasti fyzického zdraví, emocí, současných vztahů, prostě toho co je tady a teď.
 
Čtvrtá fáze. Člověk si uvědomuje, že současný život mohou ovlivňovat i záležitosti, které se staly kdysi tady na Zemi.  Přijímá pohled na události z hlediska příčiny a následku, jinými slovy karmy a reinkarnace. Vnímá, že pokud chce srovnat vlastní neduhy, či sklony k nim je třeba pracovat ze širší úrovně.  Takzvané rodové nemoci a těžké rodinné situace mají většinou také příčinu v rodech a člověk na této úrovni vnímání souvislostí je schopen používat kameny k harmonizaci starých karmických uzlů.   Způsoby práce na této úrovni jsou různé. Úroveň práce již určuje duchovní vyspělost jedince a zpracovaná karma vůči kamenům.  Pro začátek stačí vědomí, co který kámen je schopen ovlivnit. Tyto informace jsou běžně dostupné.
 
​​​Pátá fáze je aktivní práce s energií kamenů.  Dobíjení kamenů, meditace s kameny, snímání informací, kumulace energie, cílené zasahování do energetických sítí.  Člověk pracuje s kameny jako ohromnými zdroji energie a vědění. Vzhledem k tomu, že právě tato úroveň spolupráce s kameny byla kdysi velmi těžce zneužita, otevírá se v dnešní době jen lidem, kteří mají alespoň částečně zpracovanou karmu vůči kamenům a uvědomili si své dřívější chyby. Většinou to souvisí s prastarými civilizacemi na Zemi. Jinými slovy, dveře jdou otevřít, ale klika je pouze na druhé straně.
 
Šestá fáze - otevřené dveře, to znamená duchovní spojení s kameny. A kdo otevírá dveře na druhé straně? Krystaloví mistři. Jsou to velmi  vysoké duchovní bytosti, které pomáhaly vytvářet fyzický vesmír. Ti předávají vědění o krystalech.  Název Morionlight je oslavou této úrovně. Fyzická stránka kamenů je pouze jejich projev ve hmotné dimenzi. S jejich pomocí lze léčit nejtěžší zdravotní a psychické situace. Pomohou se zpracováním zátěží z duchovních světů, pomáhají rozvíjet multidimenzionální poznání duchovních souvislostí. Otevírají se možnosti jiného vnímání času a prostoru.
 
 
                                 
 
Hranice mezi fázemi nejsou ostré, prolínají se podle vývoje jedince. Více informací bude v přednáškách a seminářích na téma  Kameny a lidé.