Jmenuji se Blanka Pallanová.                                         
Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko - technologickou v Praze. Praxi v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a zpracování sběrového papíru jsem spojila se studiem a praxí v marketingu. Moje poslední zaměstnání se týkaly již jen marketingu a to na úrovni vedoucího oddělení či ředitele.
 
Ačkoliv jsem svou práci měla vždy velmi ráda, něco – nějaké vyšší uspokojení mi vždy chybělo. S odchodem na mateřskou dovolenou a s razantní změnou životního stylu, kdy jsem se odstěhovala z Prahy do malé vesničky v Pošumaví, jsem začala hledat životní směr, který by mě více naplňoval než dosavadní, byť úspěšná, kariéra.
 
K alternativním metodám léčení mě dovedly moje vlastní mnohaleté zdravotní problémy. Například byla jsem 30 let alergikem. A bylo toho víc. :o) Dále mě k alternativě přivedly moje dcery. S nimi jsem řešila běžné dětské neduhy. V místě našeho bydliště nebyl lékař a tak jsem se snažila pomoci sobě i dětem sama. Postupně jsem nakoukla pod pokličku mnoha směrů alternativní medicíny. Techniky, které vám nabízím na těchto stránkách jsou výsledkem mnohaletého studia a jsou to skutečně moje srdeční záležitosti.
 
Celostní koučink můj způsob koučování. Při dodržení všech standartů koučinku si můžete vybrat další pomocnou techniku z těch, kterými disponuji. Celkový efekt je zrychlení celé práce. 
 
Kraniosakrální terapii považuji za královnu alternativních metod péče o tělo a duši. Jedna terapie obsáhne všechny složky bytosti. Fyzické tělo, mysl i duši. 
 
K Bachovým květovým esencím jsem se dostala až po studiu aromaterapie. Vyhovuje mi zde jemnost a síla esencí. Zasahují do hlubokých struktur osobnosti a lečí věci o kterých dost často ani nevíme.
 
Tkáňové soli jsou další srdeční záležitostí. Zde se potkává moje láska k minerálům a zájem o homeopatii. Poskytují nutné složky pro fyzickou i emocionální pohodu.
 
Kameny jsem miluji od dětství. V určitou chvíli se mnou začaly samy pracovat. V záložce Krystaloterapie rozepisuji postupné fáze vnímání kamenů, kterými jsem sama prošla. Pro mnohé je to možná fantazie, já si však myslím, že tyto možnosti tady vždycky byly.
 
Strávila jsem několik let prací  v přímé péči  ve zdravotním ústavu pro lidi s různými typy demence a dalším postižením, například po autonehodách. Viděla jsem věci, které v knihách a ani na seminářích nenajdete.  Pro mě to byla ohromná zkušenost a možnost ověření mnoha poznatků, se kterými se v alternativě potkávám. Jsem za tuto zkušenost vděčná a mám veliký respekt ke všem lidem z této oblasti, k pracovníkům v přímé péči i ke klientům.

Profesionálně se zabývám alternativní medicínou od roku 2006. Za tu dobu jsem si uvědomila několik velmi důležitých věcí.

Techniky jsou různé a každá má svoji oblast působení. Co je však nejdůležitější je úroveň vědomí a vlastní energetický potenciál terapeuta.

Rozšíření vědomi a energetický nárůst neznamená ihned poklidný život, ale schopnost a sílu řešit prastaré záležitosti a vidět hluboké souvislosti. Někdy na mnoha úrovních najednou. Cesta je to náročná, ale postupně se vše srovnává.

Pokud je kvalita energie u terapeuta nízká, může pomoci pouze na fyzické úrovni uvolněním napětí a pouze lokálně, na místech, kam jeho energie stačí. Pokud je energetický potenciál terapeuta na vyšší úrovni je možné zasahovat nejen fyzické, ale i emocionální a duchovní struktury těla. A pokud terapeut na sobě opravdu pracuje, pravidelně se energeticky čistí, medituje a udržuje se ve vyšších energetických vibracích může zasahovat i do duchovních příčin nemocí a uvolňovat nejen různé astrální struktury, ale i pomoci klientovi s uvolněním karmických vazeb.

Vždy, a čím se řeší větší problém tím více, je nutná cílevědomá spolupráce klienta. Změnou postoje k životu. Nefunguje, že někdo z někoho něco sundá a je hotovo. Terapeut sice sundá, ale pak je na klientovi, aby nové možnosti a svoji osvobozenou energii použil správným směrem. Přijde mnoho situací, které prověří, jak to tedy je. Všechno špatné co nás potkává jako jsou nemoci a složité životní situace jsou lekce našeho poznávání sebe i světa kolem nás. Pokud dannou lekci zvládneme, i za pomoci druhých, lekce končí. Pokud ne, neustále se nám vrací do života stejné typy lidí a stejné situace.

 Je třeba spojovat logické myšlení a rozšířenou intuici. Naučit se intuici poslouchat  společně s neustálým ověřováním faktů. Zachovávat si zdravý selský rozum a nepodléhat fanatismu a extrémům.

My jsme krásní a vše kolem nás je nádherné. Zbývá jen to znovu objevit.

 
Na různých seminářích jsem poznávala různé typy alternativních metod léčení. Později i vědomosti z péče o těžce nemocné. Některé, jsou uvedeny níže. Postupem času jsem techniky vytřídila a pracuji s těmi, které nejvíce vyhovují mému založení.
2000        Reiki I
2001        Kurz Modrá alfa
2004        Reiki II
2006        Rekvalifikační kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2006 - 2008 Darja Shiatsu school
2007       Dornova metoda a Breussova masáž
2007       Psychografická kresba
            2007       Kraniosakrální terapie
            2007       Shin Tai
2008       Fonoforéza
2008       Reiki III a IV
2011       Theta healing Basic DNA
2016       Systém Tkáňových solí
2018       Základní kurz Bazalní stimulace
2018       Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do problematiky
2019       Pracovník v sociálních službách 
2019       EEG Biofeedback I
2019 - 2021 Institut aromaterapie v Praze
2023 -  trvá MBA profesionální koučování