Jmenuji se Blanka Pallanová.                                         
Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko - technologickou v Praze. Praxi v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a zpracování sběrového papíru jsem spojila se studiem a praxí v marketingu. Moje poslední zaměstnání se týkaly již jen marketingu a to na úrovni vedoucího oddělení či ředitele.
 
Ačkoliv jsem svou práci měla vždy velmi ráda, něco – nějaké vyšší uspokojení mi vždy chybělo. S odchodem na mateřskou dovolenou a s razantní změnou životního stylu, kdy jsem se odstěhovala z Prahy do malé vesničky v Pošumaví, jsem začala hledat životní směr, který by mě více naplňoval než dosavadní, byť úspěšná, kariéra.
 
K alternativním metodám léčení mě dovedly moje vlastní mnohaleté zdravotní problémy. Například byla jsem 30 let alergikem. A bylo toho víc. :o) Dále mě k alternativě přivedly moje dcery. S nimi jsem řešila běžné dětské neduhy. V místě našeho bydliště nebyl lékař a tak jsem se snažila pomoci sobě i dětem sama. Postupně jsem nakoukla pod pokličku mnoha směrů alternativní medicíny. Techniky, které vám nabízím na těchto stránkách jsou výsledkem mnohaletého studia a jsou to skutečně moje srdeční záležitosti.
 
Celostní koučink můj způsob koučování. Při dodržení všech standartů koučinku si můžete vybrat další pomocnou techniku z těch, kterými disponuji. Celkový efekt je zrychlení celé práce. 
 
Kraniosakrální terapii považuji za královnu alternativních metod péče o tělo a duši. Jedna terapie obsáhne všechny složky bytosti. Fyzické tělo, mysl i duši. 
 
K Bachovým květovým esencím jsem se dostala až po studiu aromaterapie. Vyhovuje mi zde jemnost a síla esencí. Zasahují do hlubokých struktur osobnosti a lečí věci o kterých dost často ani nevíme.
 
Tkáňové soli jsou další srdeční záležitostí. Zde se potkává moje láska k minerálům a zájem o homeopatii. Poskytují nutné složky pro fyzickou i emocionální pohodu.
 
Strávila jsem několik let prací  v přímé péči  ve zdravotním ústavu pro lidi s různými typy demence a dalším postižením, například po autonehodách. Viděla jsem věci, které v knihách a ani na seminářích nenajdete.  Pro mě to byla ohromná zkušenost a možnost ověření mnoha poznatků, se kterými se v alternativě potkávám. Jsem za tuto zkušenost vděčná a mám veliký respekt ke všem lidem z této oblasti, k pracovníkům v přímé péči i ke klientům.

Profesionálně se zabývám alternativní medicínou od roku 2006. Za tu dobu jsem si uvědomila několik velmi důležitých věcí.

Techniky jsou různé a každá má svoji oblast působení. Co je však nejdůležitější je úroveň vědomí a vlastní energetický potenciál terapeuta.

Rozšíření vědomi a energetický nárůst neznamená ihned poklidný život, ale schopnost a sílu řešit prastaré záležitosti a vidět hluboké souvislosti. Někdy na mnoha úrovních najednou. Cesta je to náročná, ale postupně se vše srovnává.

Pokud je kvalita energie u terapeuta nízká, může pomoci pouze na fyzické úrovni uvolněním napětí a pouze lokálně, na místech, kam jeho energie stačí. Pokud je energetický potenciál terapeuta na vyšší úrovni je možné zasahovat nejen fyzické, ale i emocionální a duchovní struktury těla. A pokud terapeut na sobě opravdu pracuje, pravidelně se energeticky čistí, medituje a udržuje se ve vyšších energetických vibracích může zasahovat i do duchovních příčin nemocí a uvolňovat nejen různé astrální struktury, ale i pomoci klientovi s uvolněním karmických vazeb.

Vždy, a čím se řeší větší problém tím více, je nutná cílevědomá spolupráce klienta. Změnou postoje k životu. Nefunguje, že někdo z někoho něco sundá a je hotovo. Terapeut sice sundá, ale pak je na klientovi, aby nové možnosti a svoji osvobozenou energii použil správným směrem. Přijde mnoho situací, které prověří, jak to tedy je. Všechno špatné co nás potkává jako jsou nemoci a složité životní situace jsou lekce našeho poznávání sebe i světa kolem nás. Pokud dannou lekci zvládneme, i za pomoci druhých, lekce končí. Pokud ne, neustále se nám vrací do života stejné typy lidí a stejné situace.

Je třeba spojovat logické myšlení a rozšířenou intuici. Naučit se intuici poslouchat  společně s neustálým ověřováním faktů. Zachovávat si zdravý selský rozum a nepodléhat fanatismu a extrémům.

My jsme krásní a vše kolem nás je nádherné. Zbývá jen to znovu objevit.

 
Na různých seminářích jsem poznávala různé typy alternativních metod léčení. Později i vědomosti z péče o těžce nemocné. Některé, jsou uvedeny níže. Postupem času jsem techniky vytřídila a pracuji s těmi, které nejvíce vyhovují mému založení.
2000        Reiki I
2001        Kurz Modrá alfa
2004        Reiki II
2006        Rekvalifikační kurz „Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2006 - 2008 Darja Shiatsu school
2007       Dornova metoda a Breussova masáž
2007       Psychografická kresba
            2007       Kraniosakrální terapie
            2007       Shin Tai
2008       Fonoforéza
2008       Reiki III a IV
2011       Theta healing Basic DNA
2016       Systém Tkáňových solí
2018       Základní kurz Bazalní stimulace
2018       Gerontologie, geriatrie, demence - úvod do problematiky
2019       Pracovník v sociálních službách 
2019       EEG Biofeedback I
2019 - 2021 Institut aromaterapie v Praze
2023 - trvá MBA profesionální koučování
2024      Bachovy esence Level 1