Individuální výuka

Pokud vám nevyhovují skupinové semináře z časových a nebo jiných důvodů, nabízím vám možnost sestavení individuálního vzdělávacího programu podle vašich potřeb a přání.

Na prvním setkání, které je zdarma,  probereme vaši současnou situaci. Kde se nacházíte a kam by jste se chtěli posunout. Představím vám, co vám mohu nabídnout, v jakém časovém horizontu a za jakou cenu. 

Postupně budete získávat vědomosti jako na seminářích, ale vlastním tempem a s ohledem na vaše potřeby. Sestavíme pro vás ideální kombinace terapií, teoretických informací, energetických cvičení a meditačních postupů.

Výhodou skupinových seminářů je možnost sdílení informací s dalšími lidmi. Vzájemné prožívání změn, které postupně přichází. Výhodou individuálních setkání je možnost zajít do hloubky, řešení i velmi osobních záležitostí a také možnost práce s tělem jakou skupinová setkání neumožňují.