Ochrana osobních údajů

Pokud mi zavoláte nebo pošlete mail a pořádáte mě o konzultaci, výrobu šperku anebo si domluvíte schůzku, která se následně uskuteční, poskytujete mi své osobní údaje. Stávám se zodpovědná za jejich ochranu a zabezpečení. Dále uvádím informace, které vyplývají z Nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR).

 

  1. Správce osobních údajů

Název firmy: Ing. Blanka Pallanová

Sídlo: Tylova 390/4. 397 01 Písek

Tel: 725 423 578 , IČO:647 45 571 

Dále jen „Já“

 

Kontaktní osoba: 

Jméno: Ing. Blanka Pallanová

 

  1. Moje povinnosti k ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, Zejména zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GPDR). Prohlašuji, že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Umožním Vám uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně údajů a GPDR. 

 

  1. Rozsah údajů a účel zpracování

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi svěříte, a to z následujících důvodů:

      3.1.Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, datum narození a dále pak osobní údaje potřebné zejména pro účely konzultace, Kraniosakrální terapie, Bachovy květové terapie  a Tkáňových solí. 

      3.2.Vedení účetnictví

Vaše fakturační údaje nezbytně potřebuji pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

      3.3.Marketingové aktivity

Využívám Vaše osobní údaje pro realizaci přímého marketingu, zasílání obchodních sdělení (jméno, mail, a informace o vašem zájmu o konkrétní složce mých webových stránek). V případě, že nejste mým klientem, obchodní sdělení zasílám pouze s Vaším souhlasem. Souhlas můžete odvolat formou emailové zprávy. Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu použít vaše reference, fotografie na mých stránkách, a to až do doby, než Váš souhlas odvoláte. Dále zaznamenávám Vaši IP adresu, pokud procházíte moje webové stránky. Používání Cookies za účelem měření návštěvnosti webu je oprávněným zájmem správce, neboť díky tomu mohu svým klientům nabídnout nejlepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovány pouze s Vaším souhlasem. Webovou stránku www.morionlight.com je možné prohlížet i v režimu bez sbírání těchto údajů.

      3.4.Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Pro zajištění konkrétních operací, které nemohu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří Vaše data také ochraňují a na dané zpracování se specializují.

Jedná se i níže uvedené poskytovatele:

Poskytovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

Provozovatel aplikace pro emailovou komunikace a zákaznickou podporu

Facebook, Google, Instagram

Poskytovatelé účetního a daňového poradenství

Poskytovatelé IT služeb, hostingu včetně cloudových úložišť

Poskytovatelé poštovních služeb

Pokud budu potřebovat v budoucnu využít další aplikace čí zpracovatele, prohlašuji, že budu požadovat stejné nároky na zabezpečení a ochranu osobních dat. Data zpracovávám v EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních dat dle GPDR.

 

  1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, související s ochranou Vašich osobních údajů nebo Vašimi právy, uvedenými v těchto informacích, kontaktujte mě jakýmkoliv výše uvedeným způsobem. Ráda vám vaše dotazy zodpovím. 

Máte právo na informace, které jsou plněny touto stránkou, ohledně zpracování osobních údajů. Neprovádím automatické zpracování osobních údajů nebo jejich profilování.

Máte právo mě kdykoliv oslovit, abych Vám doložila (ve lhůtě do 10 dnů) jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a z jakého důvodu. Máte právo na doplnění nebo změnu osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování. Můžete omezit rozsah poskytnutých osobních údajů či účelů jejich zpracování.

Máte právo na smazání dat. V případě Vaší žádosti smažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému. V případech, kdy jsem vázána zákonnou povinností, např. vedení účetnictví, vymažu všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat prostřednictvím emailu. 

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud mě budete nejdříve kontaktovat, abych mohla situaci řešit a případné pochybení napravit. 

 

  1. Mlčenlivost

Vzhledem k charakteru nabízených služeb jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez Vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí osobě. 

 

Ing. Blanka Pallanová