Fonoforéza 

Fonoforéza je alternativní metoda léčení, která využívá ladiček. Je nazývána také tónovou akupunkturou.  Vychází ze starých metod léčení zvukem, které praktikovalo mnoho starých kultur.

Ladičkami můžeme působit na různá místa na těle, jako například na akupunkturní body (podle tradiční čínské medicíny), čakry (dle indické medicíny), zońy (podle Masuganovy diagnostiky), jednotlivé orgány, klouby, kosti a nejbližší vrsty aury.
 
Ladička je nástroj, který slouží ke stanovení přesného ladění hudebních nástrojů. Je to kovová vidlice, která následkem úderu vibruje a vydává tón. Ladičky jsou přesně laděny na setiny Hz.
 

 
 
Každá ladička má jinou frekvenci a od toho se odvíjí její terapeutické vlastnosti. Při používání ladičky je léčivá nejen vibrace, která je cítit na těle, ale i zvuk, který vydává. Zvukové vlny se přenášejí pomocí tkání. Voda, která tvoří naše tělo ze 70 %, je dokonalým vodičem.
 
Můžeme se tedy považovat za dokonalý hudební nástroj, který je možné dolaďovat ke správným tónům. Naše tělo vibruje na různých frekvencích, které jsou pro něj optimální. Je-li rovnováha narušena, nejsou tyto frekvence harmonické a způsobují „rozladěnost“ na všech úrovních. Ladičky nepracují jen na fyzickém těle, ale přímo rozvibrovávají a harmonizují nejbližší vrstvy aury.
 
Díky koncentraci energie zvuku a síly samotných tradičních metod získáváme velmi rychlý a účinný léčebný efekt, který nám dovoluje zbavit se dokonce i nejtěžších nemocí. Léčení různými kmitočty ladiček vychází z tradiční čínské medicíny, teorie Pěti elementů, které se vyskytují v přírodě a tedy přeneseně i v člověku, což odpovídá dvanácti hlavním energetickým drahám (meridiánům) v lidském těle, odpovědným za funkce vnitřních orgánů.
 
Ladičky se přikládají na přesně určené body, aby byl uveden do pohybu a usměrněn systém energie proudící po energetických drahách v těle člověka, kterým se říká meridiány a energetická centra, kterým se říká čakry.
 
Zvuková vlna vycházející z ladičky jako vibrace cestuje hluboko do těla a jeho buněk, směřuje podél energetických drah, zvyšuje efektivitu fyziologie člověka.  Vhodně zvolená frekvence způsobuje, že se zdravé buňky posilují a nemocné rychle regenerují.
 
Ladičky se používají nejen při dotykové metodě, ale také v určité vzdálenosti  nad zvoleným bodem na těle, protože zvuková vlna má široký dosah kmitů (dokonce v délce několika metrů) a je možné takto ovlivňovat jemněhmotné tělo.
 
Léčení s ladičkami vede k odlehčení chronických změn a oslabení, tělesných vad a k synchronizaci psychiky, těla a duše.

Míra změn je u každého individuální.

Obecně lze říci, že tělo je správně energeticky harmonizované. Mysl se stává čistou, roste kreativita a zlepšuje se schopnost přijímat závažná rozhodnutí. Emoce se stávají stabilními a emocionální přecitlivělost je utišena. V duši se objevuje klid, veliké štěstí a pocit nalezení se ve Všehomíru.

Při práci s ladičkami dochází u ošetřovaného mimo jiné k uvolňování psychických bloků a traumat z blízké  i vzdálené minulosti.
 
Ladičky můžeme použít samostatně a nebo je lze kombinovat se shiatsu, kraniosakrální terapií a dalšími metodami.

Používání ladiček je vhodné pro všechny věkové kategorie. Kontraindikace nejsou známy.