Diagnostika automatickou kresbou

 

Automatická kresba je velmi zajímavý nástroj ke zjišťování stavu skutečnosti. Principem automatické kresby a je uklidnit tělo, mysl a v hladině alfa dochází k přenosu  informací našeho mimosmyslového vmímání pomocí uvolněné ruky na papír.  Je třeba rozumově nezasahovat do vývoje kresby. Je velmi důležité umět potom kresbu i číst. Vlastní výsledek automatické kresby je ovlivněn duchovní úrovní kresliče.

Způsoby využití automatické kresby jsou v podstatě dva. Malování léčivých energetických obrazů a nebo diagnostika. Léčivé obrazy jsou energetické zářiče a  přenáší do prostoru určitou informaci. Cílem je zlepšit celkový stav místa a lidí.  Většinou je problém mnoha rozměrný a jeden obraz nestačí. Diagnostika vyhodnotí stav věcí a stanoví co a na jaké úrovni  a jakým způsobem se může řešit.

Já používám automatickou kresbu k diagnostice.

Automatickou kresbu lze diagnostikovat lidi, místa, situace. Lze malovat v čase zpět i dopředu.  A co je možné všechno automatickou kresbou zjistit?

U člověka: fyzické zdraví včetně neprojevených nemocí, emocionální rozpoložení, vlohy k různým činnostem, vyrovnanost živlů (například voda ovlivňuje ledviny),  karmickou linii, vztahy k ostatním lidem, společné karmické linie, přítomnost duchovních entit a další.

U místa lze zjistit vhodnost pro bydlení, či jiné činnosti. Lze zjistit emocionální stopy lidí z minulosti, vliv současných obyvatel místa, vliv historických událostí, přítomnost spodních proudů vody, magnetických anomálií, vyrovnanost živlů, stav duchovních přírodních sil, přítomnost duchovních entit a další. 

Rozbor automatickou kresbou je určení výchozího bodu, abychom já i klient věděli, co máme řešit a vzít v úvahu. Způsoby řešení jsou různé podle závažnosti problému. Během práce se pak dělá kontrolní diagnostika. 

Někdy se u klienta opakují určité vzorce chování, nemocí, situací. Léčení samotného klienta je nějak málo , zadrhává se a pak je třeba se podívat na širší souvislosti. Kde klient žije, s kým, jaké jsou vzájemné vazby, jaká je vzájemná rodová historie, kde a jak pracuje, jaká je  celková kvalita místa.

U míst a domů dokážu nalézt vodní toky, historické zátěže, emocionálně patogenní zony, geopatogenní zony. Poradím Vám potom co dále.  Pokud se chystáte koupit nebo pronajmout nemovitost je dobré vědět do čeho jdete.