Morion Light

SHIN TAI – pramen života
 
Shin tai lze volně přeložit jako zdroj života. Je nadstavbou anebo pokračováním techniky shiatsu.
 
Obnovuje a uzdravuje základní informační systém těla. Náplní Shin tai je pracovat s informacemi, které jsou v těle již od doby početí. Tělo samo ví, co má dělat, aby bylo v rovnováze. Obnovuje jeho původní nastavení, doslova "restartuje" naše tělo.
 
Při Shin tai se pracuje s dvěma základními meridiány. Dvanáct klasických meridiánů jde nazpátek ke dvěma středním, původním. U malých dětí jsou cítit jen tyto dva meridiány.

Zadní střední meridián rozesílá a tlumočí sílu a přední střední meridián přijímá informace a koná. Kontroluje vývoj a růst jedince od okamžiku početí. Při početí se spojí mužská a ženská energie. V určité fázi vývoje po oplodnění se vajíčko otevře a to co bylo vně je zadní střední meridián – moře jang. To co bylo uvnitř je meridián přední střední – moře jin.
 
Je třeba poznat správný způsob komunikace s tělem. Volit mezi shiatsu, shintai, kraniosakrální terapií. Při shin tai působíme přímo na informační systém těla, který se okamžitě projeví korekcí fyzické struktury a zároveň zprůchodněním energetických drah.